wtorek, 27 września 2011

Jodyna

    W pewnym serwisie możemy przeczytać o tym jak to naukowcom udało się stworzyć kable z nanorurek o przewodności lepszej od miedzi. W tekście znajduje się też niezwykle szczegółowy;] opis otrzymywania tego ustrojstwa:
Następnie wypłukuje się kwas i wystawia tak powstały kabel na działanie par jodyny w wysokiej temperaturze. Jodyna przenika do nano-rurek w kablu i podnosi przewodność kabla bez narażania na szwank jego właściwości mechanicznych.
 Ponieważ pary jodyny to jak dla mnie głównie etanol, postanowiłem odszukać źródło:
They rinse the acid from the cable and expose it to iodine vapor at high temperatures. The iodine penetrates into the nanotubes within the cable and increases the cable's conductivity without compromising its mechanical properties.
Jak widać tłumaczenie fragmentu bardzo dobre z jednym, małym szczegółem:)
iodine = jod